Tag Archives: bảo hiểm lừa đảo

Bảo hiểm nhân thọ, lừa đảo hay không ?

Những năm khởi đầu của bảo hiểm nhân thọ ở nước ta và ngay cả cho đến hôm nay vẫn còn không ít người cho rằng bảo hiểm là lừa đảo. Bạn mà nghĩ vậy thì tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên đâu, vì đâu phải một mình bạn có quan điểm đó….