Tag Archives: bảo hiểm phá sản

Nếu công ty bảo hiểm phá sản thì sao ?

Nếu công ty bảo hiểm phá sản thì sao

Nếu công ty bảo hiểm phá sản thì sao? “Liệu một Công ty BHNT phá sản hay mất khả năng thanh toán thì quyền lợi của khách hàng sẽ thế nào?” Tác giả: TS. Trương Thị Thúy Bình (Giảng viên Đại học Luật Hà Nội) (Bài viết được viết với tâm thế của một Giảng…