Tag Archives: dịch covid

Bảo Việt chi trả quyền lợi khách hàng nhiễm Covid-19

Quyen Loi Cho Kh Nhiem Covid

Dịch bệnh Covid-19 quay lại và đang có diễn biễn phức tạp, lây lan rộng trong cộng đồng. Đặc biệt tâm dịch là thành phố Đà Nẵng, TP Hội An đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ, cùng một số tỉnh thành khác đã bắt đầu…