Tag Archives: nếu bảo hiểm phá sản

Nếu công ty bảo hiểm phá sản thì sao ?

bảo hiểm phá sản

“Liệu một Công ty BHNT phá sản hay mất khả năng thanh toán thì quyền lợi của khách hàng sẽ thế nào?” Tác giả: TS. Trương Thị Thúy Bình (Giảng viên Đại học Luật Hà Nội) (Bài viết được viết với tâm thế của một Giảng viên dạy Luật nên sẽ có viện dẫn các…