Videos

Những băn khoăn khi tham gia Bảo Hiểm Nhân Thọ

Bảo hiểm Nhân thọ đã tồn tại lâu đời trên thế giới, và tính riêng ở Việt Nam thì đã có mặt được hơn 23 năm, đa số người dân đều hiểu nôm na rằng BHNT liên quan tới rủi ro, đền bù, tiết kiệm, tai nạn… nhưng vẫn dừng lại ở mức “sơ khai”…