ỨNG DỤNG MYBVLIFE QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM BẢO VIỆT

Mybvlife là ứng dụng được Bảo Việt Nhân Thọ ra mắt nhằm nâng cao dịch vụ và sự tương tác tốt nhất cho khách hàng khi tin tưởng đồng hành cùng Bảo Việt Nhân Thọ. Ứng dụng giúp khách hàng theo dõi chi tiết hợp đồng, đóng phí bảo hiểm và nhiều tiện ích tốt nhất từ Bảo Việt.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Mybvlife

Tạo tài khoản/quên tài khoản/ quên mật khẩu

Bước 1: Tải app MyBVLife trên App Store/CH Play

Tải ứng dụng cho Androide tại ĐÂY, Tải ứng dụng cho Iphone tại ĐÂY

Bước 2: Họ tên + Số giấy tờ tùy thân của khách hàng (1)

Bước 3: Bảo Việt Nhân thọ gửi số tài khoản/mật khẩu qua email/SMS (2)

Ứng dụng MybvLife
Hướng dẫn đăng nhập ứng dụng Mybvlife

(1) Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng cá nhân và Người được bảo hiểm của Hợp đồng nhóm

(2) Email/điện thoại được đăng ký trên Hợp đồng

Truy vấn thông tin hợp đồng trên ứng dụng MybvLife

Bước 1: Truy vấn hợp đồng (3)/”Quy trình đóng phí”

Bước 2: Chọn từng Hợp đồng

Bước 3: Chọn kỳ phí tra cứu

Truy vấn hợp đồng: tra cứu các thông tin sau của Hợp đồng: Thông tin chung, Thông tin khách hàng, Quá trình đóng phí, Giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Hóa đơn điện tử, Thông báo thường niên

Cập nhật thông tin tài khoản Mybvlife

Bước 1: Thông tin tài khoản

  • Tra cứu thông tin tài khoản
  • Số lượng Hợp đồng bảo hiểm

Bước 2: Cập nhật thông tin tài khoản

  • Thay đổi tên truy cập
  • Thay đổi mật khẩu