Bảo hiểm bắt buộc xe Ô Tô

bảo hiểm bắt buộc ô tô

Bảo hiểm bắt buộc xe ô tô (Bảo hiểm TNDS xe ô tô). Chủ xe ô tô bắt buộc phải mua loại bảo hiểm này để được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Đây là một trong những loại giấy tờ không thể thiếu khi tham gia giao thông bằng ô tô.

Theo Điều 5 Nghị định 03/2021/NĐ-CP, khi mua bảo hiểm ô tô bắt buộc, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thực hiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba và bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách nếu nguyên nhân dẫn đến thiệt hại là do ô tô gây ra.

Các loại bảo hiểm khác như bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm tai nạn cho người ngồi trên xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự hàng hóa,… đều là bảo hiểm tự nguyện, không thể thay cho bảo hiểm bắt buộc ô tô khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình.

Vì sao phải mua bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Tham gia bảo hiểm bắt buộc ô tô không chỉ trách nhiệm và nghĩa vụ dân sự của chủ phương tiện mà còn đem đến cho chủ xe những lợi ích sau đây:

– Có thể xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người và phương tiện khi Cảnh sát giao thông yêu cầu, từ đó tránh được việc bị xử phạt vi phạm giao thông.

– Nếu không may xảy ra tai nạn thuộc phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm ô tô, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho chủ xe cơ giới hoặc người lái xe có trách nhiệm dân sự được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm số tiền mà người này đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại. Điều này sẽ giúp chủ xe tiết kiệm được chi phí bồi thường, giảm thiểu rủi ro về tài chính khi xảy ra tai nạn.

bảo hiểm bắt buộc xe ô tô

Quyền lợi bồi thường bảo hiểm TNDS xe ô tô

Theo khoản 3 Điều 14 Nghị định 03/2021/NĐ-CP, mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc ô tô bao gồm mức bồi thường bảo hiểm về sức khỏe, tính mạng và mức bồi thường bảo hiểm về tài sản. Cụ thể như sau:

* Mức bồi thường về sức khỏe, tính mạng:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTC, mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn.

Số tiền bồi thường bảo hiểm cụ thể được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại hoặc theo thỏa thuận của các bên nhưng không vượt quá mức bồi thường tại Phụ lục I Nghị định 03/2021/NĐ-CP.

Trường hợp có quyết định của Tòa án thì căn cứ vào quyết định của Tòa án nhưng không vượt quá mức bồi thường tại Phụ lục I Nghị định 03/2021/NĐ-CP.

Mức bồi thường về tài sản:

Theo điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định 03/2021/NĐ-CP và điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTC, mức bồi thường bảo hiểm với thiệt hại đối với tài sản/vụ tai nạn được xác định theo thiệt hại thực tế và theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/vụ.

Biểu phí bảo hiểm TNDS xe ô tô

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới)

Phí bảo hiểm bắt buộc xe ô tô

BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC
1. Xe tập lái
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục III và mục V.
2. Xe Taxi
Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV.
3. Xe ô tô chuyên dùng
– Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) kinh doanh vận tải.
– Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III.
– Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V; trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí bảo hiểm được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn.
4. Đầu kéo rơ-moóc
Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc.

Thông tin tư vấn, hỗ trợ bồi thường

Hiện nay để tiện lưu trữ và bảo quản, Bảo Việt Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận điện tử hoặc bản giấy cho quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Khi xảy ra tai nạn gây thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khỏe cho bên thứ 3 chủ xe giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho tổng đài 1900558899 (24/7) để được hướng dẫn xử lý bồi thường thiệt hại.

Nhận tư vấn, cấp đơn bảo hiểm toàn quốc

bảo hiểm ô tô đà nẵng