Bảo Việt dẫn đầu top 10 công ty bảo hiểm uy tín 2022

bảo hiểm nhân thọ uy tín

Ngày 01/7/2022, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2022.

Uy tín của các công ty bảo hiểm được đánh giá khách quan và độc lập, căn cứ theo kết quả đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp; đánh giá uy tín doanh nghiệp trên truyền thông theo phương pháp Media coding; và khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện trong tháng 6/2022. Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2022 được công bố theo 02 danh sách: Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín và Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2022.

Thông tin chi tiết về Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín năm 2022, vui lòng truy cập website: https://toptenvietnam.vn/

Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2022

top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín 2022

Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2022

top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín 2022