Top 10 Công ty bảo hiểm tốt nhất Việt Nam năm 2019

Mặc dù được dự báo là một trong những ngành tiềm năng nhất tại Việt Nam, ngành bảo hiểm vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới trong tương lai gần.

Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam 2019

Top 10 life insuarance companies

Top 10 Công ty bảo hiểm Phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam 2019

Ngành bảo hiểm Việt Nam

Thị trường bảo hiểm đang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng từ những năm trước. Năng lực tài chính của các công ty bảo hiểm đã được tăng cường với 18 doanh nghiệp tăng vốn điều lệ với tổng số tiền hơn 20,4 nghìn tỷ đồng. Tổng doanh thu bảo hiểm của toàn ngành đạt 160.444 tỷ đồng, tương đương 2,9% GDP. Bảo hiểm lợi ích bảo hiểm là 38.524 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 19.874 tỷ đồng trong khi bảo hiểm nhân thọ chiếm 18.650 tỷ đồng.

 Một số chỉ tiêu thống kê ngành bảo hiểm năm 2018

Sản phẩm bảo hiểm ngày càng đa dạng và được thiết kế linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Có khoảng 850 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và 450 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Tư vấn bảo hiểm và mạng lưới kinh doanh không ngừng mở rộng. Sơ bộ, doanh nghiệp bảo hiểm có gần 1.000 chi nhánh và văn phòng đại diện hoạt động trên toàn quốc.

Năm 2019, toàn ngành bảo hiểm dự kiến ​​sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng 20%, tăng cường sự an toàn, bền vững và hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, góp phần ổn định nền kinh tế và đảm bảo xã hội Bảo vệ. Khi nền kinh tế trong nước được dự báo sẽ tăng trưởng ổn định trong vài năm tới, tầng lớp trung lưu sẽ mở rộng, thu nhập sẽ tăng và nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tài sản sẽ tăng theo, đó là cơ sở cho sự phát triển của bảo hiểm y tế và xe cơ giới các sản phẩm. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ không có sự tăng trưởng tốt do tác động của sự suy giảm trong thương mại toàn cầu.

Thử thách

Mặc dù được dự báo là một trong những ngành tiềm năng nhất tại Việt Nam, ngành bảo hiểm vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới trong tương lai gần.

Thứ nhất, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận. Sự tăng trưởng của toàn ngành bảo hiểm năm 2018 đạt con số hai con số, đó chỉ là sự tăng trưởng của phí bảo hiểm. Từ góc độ lợi nhuận, hơn 55% doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ báo cáo lỗ trong năm 2018. Lý do được giải thích là họ bị ảnh hưởng bởi việc giảm lãi suất trái phiếu Chính phủ, cùng với việc giảm mạnh lãi suất chiết khấu áp dụng cho dự phòng kỹ thuật. Cùng với đó, theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải đưa ra các khoản dự phòng lớn, thậm chí có thể chiếm tới 2/3 chi phí hoạt động.

Thứ hai, các công ty bảo hiểm đang cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần. Kết quả khảo sát của các công ty bảo hiểm cho thấy hơn 92% doanh nghiệp nói rằng “cạnh tranh trong ngành đang ngày càng khốc liệt”.
Có 18 công ty bảo hiểm nhân thọ, hầu hết là những công ty nước ngoài, chia sẻ những miếng bánh nhỏ. Ngược lại, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ hấp dẫn các nhà đầu tư mới vì nhu cầu về các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm y tế ngày càng tăng, trong khi thiếu sản phẩm chất lượng cao, đặc biệt là cho khách hàng cá nhân. Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhỏ đang ngày càng mạnh hơn và sẵn sàng cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thị phần của 5 công ty bảo hiểm hàng đầu bao gồm Bảo Việt, Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm PJICO, Bảo hiểm Bưu chính PTI và Bảo hiểm Bảo Minh đang có xu hướng giảm (từ 70% đến 60%), làm tăng thị phần cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhỏ.

Thứ ba, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành bảo hiểm cũng là một thách thức lớn. Giống như ngành ngân hàng, ngành bảo hiểm có số lượng khách hàng rất lớn và nguồn dữ liệu khách hàng khổng lồ. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai AI, với mục tiêu sắp xếp, số hóa và kết hợp phân tích chuyên sâu dữ liệu khách hàng để tăng hiệu quả tiếp cận khách hàng và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình nộp đơn, đã có một số vấn đề liên quan đến bảo mật và bảo vệ dữ liệu của khách hàng.

Nguồn : https://vietnamcredit.com.vn/news/top-10-insurance-companies-in-vietnam-2019_13639